Cách lấy dữ liệu của File Excel đang đóng bằng VBA

Như trong một bài viết trước đây, mình có nói về một ví dụ ứng dụng để đọc dữ liệu của Workbook đang đóng từ một Workbook đang mở bằng VBA. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với bạn rõ và chi tiết hơn về ví dụ đó. Vậy để thực hiện ví … Đọc tiếp Cách lấy dữ liệu của File Excel đang đóng bằng VBA