3 cách tạo mật khẩu cho File Excel của bạn

Bạn muốn đặt mật khẩu cho File Excel để bảo mật nội dung bên trong. Ở bài viết này, mình chia sẻ đến bạn 3 cách tạo mật khẩu cho Excel. Trong đó, 2 cách khác nhau giúp bạn bảo vệ File khỏi bị mở bằng mật khẩu. Và 1 cách để đặt mật khẩu cho từng Sheets riêng.

Tạo mật khẩu File Excel bằng Protect Workbook

Nếu bạn muốn bảo vệ hoàn toàn File Excel. Tức là nếu không có mật khẩu thì sẽ không có cách nào để mở được File.

Để thực hiện, từ bảng tính Excel bạn hãy vào File.

Tiếp theo, bạn chọn vào tùy chọn Protect Workbook > Encypt with Passwork và đặt mật khẩu.

Hoàn thành việc đặt mật khẩu và lưu lại. Mỗi lần mở bạn sẽ nhận được yêu cầu nhập mật khẩu.

Đặt mật khẩu Excel với tùy chọn thông báo Read-only

Với cách bạn vừa biết ở trên, khi biết được mật khẩu thì có thể chỉnh sửa được ngay khi mở File.

Tùy vậy, nếu bạn vừa đặt mật khẩu vừa muốn thông báo cho người dùng cuối là nên mở ở chế độ Read-only thì các bước sau sẽ giúp bạn.

Bạn hãy vào Files -> Save/ Save As và chọn nơi lưu File. Tiếp đến, trong cửa sổ tùy chọn lưu, bạn hãy chọn vào Tool > General Options…

Trong màn hình tiếp sau, bạn hãy đặt mật khẩu như thường. Và đừng quyên chọn vào tùy chọn Read-only recommended.

Cài đặt và lưu lại, mỗi lần mở File ngoài việc nhập nhập khẩu mở khóa File, người dùng cuối sẽ nhận được thông báo sau.

Đặt mật khẩu cho từng Sheet riêng

Microsoft Excel còn có tùy chọn giúp bạn đặt mật khẩu riêng cho từng Sheet một.

Để thực hiện, bạn hãy chọn Sheet muốn đặt mật khẩu.

Tiếp theo, ngoài cách vào File > Protect Workbook > Protect Current Sheet. Bạn có thể vào trực tiếp từ REVIEW > Protect Sheet.

Bạn hãy đặt mật khẩu cho Sheet.

Hoàn thành xong, mỗi khi có bất kỳ thay đổi nào xảy ra thì bạn sẽ nhận được thông báo cần mở khóa trước.

Để mở khóa cho Sheet, bạn cần vào REVIEW > Protect Sheet và nhập mật khẩu để chỉnh sửa.

Lưu ý

Việc đặt mật khẩu cho File Excel rất hữu ích nếu bạn không muốn người khác xem hay chỉnh sửa nội dung. Tuy vậy, việc đặt mật khẩu này lại không có trường hợp back up nếu quên mật khẩu. Vì vậy, nếu sử dụng mật khẩu cho Excel bạn nên lưu mật khẩu ở một chỗ khác hay sử dụng các ứng dụng hỗ trợ lưu mật khẩu.

Chúc bạn vui!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here