Hướng dẫn xoay bảng dữ liệu từ hàng sang cột trong Excel

Bạn đang gặp bảng tính có chiều ngang dài và muốn chuyển thành bảng tính có chiều dọc để theo dõi dễ hơn. Vậy, mình sẽ chia sẻ với bạn cách để chuyển dữ liệu bảng tính có chiều ngang thành dọc hoặc ngược lại trong Excel.

Bằng cách sử dụng hàm TRANPOSE trong Excel, thì việc chuyển chiều cho bảng tính sẽ rất dễ dàng. Và trong bài viết này sẽ chia sẻ với bạn cách TRANPOSE dễ hơn nữa hay kết hợp sử dụng cả 2 TRANPOSE hay kết hợp TRANPOSE với điều kiện IF để bắt dữ liệu.

Hàm TRANPOSE

📝 Hàm TRANPOSE là hàm được dùng để chuyển cột thành hàng tương ứng. Tức là chuyển từ bảng dữ liệu có chiều ngang thành chiều dọc hoặc ngược lại.

Cú pháp:

=TRANSPOSE(array)Code language: PHP (php)

Trong đó:

  • array: là một mảng (Range) mà bạn muốn chuyển chiều của bảng tính. Tại đó, hàng đầu tiên của mảng gốc sẽ là cột đầu tiên của bảng mới, tương tự như vậy cho đến hết mảng.

📝 Để hàm TRANPOSE thực hiện đúng, sau khi nhập lệnh bạn cần sử dụng tổ hợp phím [Ctrl + Shift + Enter] để Excel hiểu rằng bạn muốn kết quả trả về dạng mảng.

Sử dụng hàm TRANPOSE trong Excel

Hàm TRANPOSE cũng đơn giản để sử dụng nhưng bạn cần xác định chính xác số hàng và cột của bảng dữ liệu gốc.

🔔 Ví dụ: Trong bảng dữ liệu dưới đây, bạn sẽ cần xác định trước số hàng và số cột.

xoay-bang-ngang-thanh-doc-trong-excel-1

✔ Như vậy, bảng ở trên chúng ta xác định được có 6 hàng7 cột.

Tiếp theo, mục đích của ta là chuyển bảng Excel ngang thành dọc. Vì vậy, bạn sẽ cần xác định vị trí cần tạo 1 bảng mới. Ở đây, mình sẽ tạo bảng ở Sheet khác và bắt đầu từ ô A1.

Như đã xác định cột và hàng ở bảng gốc, chúng ta có là 6 hàng và 7 cột. Nên ở bảng mới, bạn cần chọn trước bảng có 7 hàng6 cột.

hang-cot-ham-tranpose-excel-2

Sau khi nhập tham số array, bạn hãy nhấn tổ hợp phím [Ctrl + Shift + Enter] để xem kết quả trả về.

chuyen-bang-ngang-thanh-bang-doc-bang-ham-tranpose-excel-3

Kết quả: Hàm TRANPOSE đã chuyển số hàng từ bảng gốc thành cột ở bảng mới. Và lặp lại cho đến hết bảng dữ liệu được chọn.

🟢 Nhìn vào cách thực hiện trên, chắc bạn rối khi cần xác định rõ số hàng và số cột ở cả bảng gốc và bảng cần tạo. Vậy có cách nào để sử dụng hàm TRANPOSE đơn giản hơn không? Cách tiếp theo sẽ giúp bạn!

Cách sử dụng TRANPOSE trong Paste Special

Đầu tiên, bạn hãy sao chép dữ liệu bảng gốc. Sau đó, đặt chuột tại vị trí ô đầu tiên bạn muốn tạo bảng mới.

Bạn hãy chuột phải và chọn Paste Special…

tranpose-paste-special-excel-4

Trong tùy chọn Paste Special, bạn cần chọn vào TranposeOK.

tranpose-paste-special-excel-5

Kết quả thực hiện sau khi thực hiện TRANPOSE bằng Paste Special.

tranpose-paste-special-excel-6

Bạn sẽ thấy, TRANPOSE bằng Spaste Special thì bảng mới được tạo sẽ có luôn định dạng từ bảng gốc mà bạn không cần phải thực hiện lại định dạng.

Nếu bạn để ý, 2 cách TRANPOSE mình đã trình bày ở trên có một điểm khác nhau.

TRANPOSE bằng hàmTRANPOSE bằng Paste Special
Khi thay đổi bảng chính thì dữ liệu bảng được chuyển đổi sẽ tự động cập nhật theo.Dữ liệu bảng được chuyển đổi sẽ giữ nguyên. Không cập nhật lại nếu bảng gốc thay đổi.

Nên vậy, cách mình hay áp dụng khi sử dụng TRANPOSE là cả 2 theo thứ tự sau:

  1. Sử dụng TRANPOSE bằng Paste Special để Excel tự động lấy số hàng, cột và định dạng.
  2. Xóa dữ liệu bảng vừa tạo ở trên và thực hiện hàm TRANPOSE thủ công.

Ngoài ra, trong TRANPOSE bạn có thể sử dụng thêm một số hàm như IF để bắt điêu kiện dữ liệu mong muốn.

Cách sử dụng TRANPOSE và IF trong Excel

Trong ví dự dưới đây, mình đã chèn vào TRANPOSE một hàm IF để bắt các giá trị nhỏ hơn 100 sẽ hiện “—“.

=TRANSPOSE(IF(Sheet2!A1:G6<100;"---";Sheet2!A1:G6))Code language: JavaScript (javascript)
su-dung-ham-tranpose-voi-if-excel-20200424-8

📒 Trên là một ví dụ để mô tả về cách sử dụng TRANPOSE với IF. Bạn hãy ứng biến để phù hợp với dữ liệu của bạn.

Kết luận

Như vậy, bạn đã tìm hiểu qua cách để chuyển đổi bảng dữ liệu có chiều ngang thành dọc hoặc ngược lại rồi.

Có 3 cách là sử dụng hàm TRANPOSE, tùy chọn TRANPOSE bằng Paste Special hoặc kết hợp sử dụng cả 2. Ngoài ra, nếu bạn muốn loại bỏ giá trị khi TRANPOSE, hãy thêm vào các điều kiện IF để bắt dữ liệu.

Hy vọng, bài viết này hữu ích với bạn!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here