Hàm SEARCH trong Excel và các ví dụ về cách sử dụng

Nếu bạn đã biết cách sử dụng hàm FIND, thì cách sử dụng hàm SEARCH cũng tương tự. Nhưng không phải là hàm Find và hàm SEARCH giống nhau hoàn toàn, trong trường hợp tìm kiếm vị trí của ký tự không phân biệt chữ hoa hay chữ thường, hoặc tìm kiếm vị trí bằng các ký tự đại diện thì hàm FIND sẽ không thể tìm kiếm được nhưng hàm SEARCH có thể giúp bạn.

Vì vậy, trong bài này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng hàm SEARCH để tìm kiếm vị trí của ký tự và ứng dụng hàm SEARCH để tìm kiếm vị trí ký tự là số trong một văn bản.

Cách sử dụng hàm SEARCH trong Excel

Mô tả:

Hàm SEARCH là hàm tìm kiếm vị trí của ký tự trong một văn bản, kết quả trả về là vị trí của ký tự đầu tiên được tìm thấy trong một văn bản.

Cú pháp:

=SEARCH(find_text; within_text; [char_num])

👉Trong đó:

 • find_text: là ký tự hoặc một văn bản muốn tìm kiếm vị trí.
 • within_text: văn bản mà bạn muốn tìm kiếm vị trí của find_text trong đó.
 • [start_num]: chỉ định vị trí bắt đầu tìm kiếm trong within_text.

Ghi chú:

Nếu bạn đã đọc qua bài viết về hàm FIND thì cả phần mô tả và cú pháp đều giống với hàm SEARCH nhưng hàm SEARCH khác hàm FIND ở điểm:

 • Hàm SEARCH không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.
 • Một điểm cũng được mở rộng hơn hàm FIND là hàm SEARCH hỗ trợ tìm kiếm cả các ký tự đại diện như *find_text, find_text*, *find_text*… trong find_text

Một số ví dụ về cách sử dụng hàm SEARCH 

Ví dụ 1: Sử dụng hàm SEARCH để tìm ví trị của một ký tự hoặc một chuỗi trong Excel

ham-search-excel

Ở các ví dụ trên, chúng ta thấy hàm FIND sẽ phân biệt ký tự viết hoa hoặc viết thường, còn hàm SEARCH xem tất cả các ký tự viết hoa hay viết thường như nhau.

1) Hàm =SEARCH(“e”;A4), =SEARCH(“E”;A5)vì không phân biệt viết hoa hay viết thường nên cả 2 hàm đều tìm vị trí của ký tự e đầu tiên mà nó gặp, kết quả đều có vị trí là 9 trong văn bản tìm kiếm.

2) Hàm =SEARCH(“Excel”;A6), =SEARCH(“excel”;A7), sẽ tìm kiếm Excel/ excel trong Cells tham chiếu đến. Nếu xuất hiện Excel/ excel thì hàm sẽ trả về vị trí ký tự đầu tiên của Excel/ excel trong văn bản. Ngược lại, nếu không tìm thấy thì hàm SEARCH sẽ trả về giá trị !VALUE#.

Ví dụ 2: Sử dụng hàm SEARCH để tìm vị trí ký tự là số trong một văn bản.

Trong trường hợp bạn muốn tìm kiếm một ký tự là số bất kể số nào trong 10 số từ 0 -> 9 thì bạn có thể tham khảo ví dụ này.

Đầu tiền, cho Cells A2 có nội dung là CCDC-K1-3568 

ham-search-excel

Sử dụng hàm =SEARCH ({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} ;A2& “0123456789”) để tìm vị trí ký tự là số đầu tiên trong văn bản tính từ trái sang phải. Trong hàm trên:

 • Các bạn thấy, find_text ở đây mình sử dụng {0;1;2; 3;4;5;6;7;8;9}, thì đây là một mảng gồm 10 phần tử riêng và không lên quan đến nhau.
 • Còn ở within_text, là A2& “0123456789”. Như đề bài mình chỉ cần tìm vị trí của ký tự là số trong Cells A2 nhưng tại sao mình lại cộng thêm chuỗi “0123456789” vào sau Cells A2?, thì lý do ở đây là để tránh lỗi !VALUE# khi hàm SEARCH không tìm thấy từng số của mảng {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} trong Cells A2. Như vậy thì hàm SEARCH quét từng số của mảng {0;1;2; 3;4;5;6;7;8;9}, nếu không được tìm thấy trong Cells A2 thì nó chắc chắc được tìm thấy trong chuỗi “0123456789” và kết quả trả về sẽ là độ dài văn bản trong Cells A2 cộng với vị trí của số đó trong “0123456789”, còn nếu tìm thấy trong Cells A2 thì nó sẽ trả về vị trí trong văn bản.

Quay lại với hàm =SEARCH ({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} ;A2& “0123456789”), thì hàm này sẽ quét tìm vị trí từng phần tử của mảng {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} trong A2& “0123456789”. Tức là sẽ tìm vị trí từ phần tử thứ nhất là số 0, nếu số 0 xuất hiện trong Cells A2 thì kết thúc tìm kiếm số 0 và chuyển sang tìm số tiếp theo là số 1 và lập lại cho hết số 9.

Như vậy hàm sẽ thực hiện 10 lần tìm kiếm và cũng sẽ có 10 kết quả là vị trí tương ứng theo thứ tự của mảng {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}. Với 10 kết quả có được, nhưng thực tế tại Cells chứa kết quả chỉ hiện 1 kết quả là vị trí của phần tử thứ nhất tìm trong văn bản A2& “0123456789”.

Vậy để xem từng phần tử trong mảng kết quả thì các bạn có thể dùng hàm INDEX như sau:

ham-search-excel

✅Bạn có thể sử dụng hàm IF với điều kiện nếu giá trị lớn hơn độ dài của văn bản trong Cells A2 để xem số nào xuất hiện trong văn bản.

Tiếp theo, bạn có thể thấy số đầu tiên xuất hiện trong văn bản của Cell A2CCDC-K1-3568” là số 1 và nó nằm ở vị trí thứ 7. Và nhìn vào bảng phân tích trên, bạn sẽ thấy vị trí của nó là nhỏ nhất nên chỉ cần thêm hàm MIN vào trước hàm SEARCH là có thể lấy được vị trí của số 1 cũng như vị trí xuất hiện đầu tiên của ký tự là số trong một văn bản.

ham-search-excel

Trong bất kì một văn bản nào có chứa ký tự là số, thì số đầu tiên xuất hiện sẽ có vị trí nhỏ nhất. Vì vậy bạn có thể sử dùng hàm MIN để tìm chính xác vị trí của nó, nhưng không được dùng hàm MAX để tìm số xuất hiện sau cùng vì với cách trên kết quả có thể bị sai.

Bạn có thể áp dụng tìm kiếm mảng bằng hàm SEARCH (hay bằng hàm FIND) với một ký tự, số hay văn bản bất kì để tìm vị trí của nó trong văn bản.

Ví dụ 3: Sử dụng hàm SEARCH và hàm RIGHT để tự động tách số ra khỏi văn bản

Với giải thích cách sử dụng hàm SEARCH ở ví dụ 1 và sử dụng tìm kiếm theo mảng giá trị ở ví dụ 2 thì qua ví dụ 3 này mình sẽ ứng dụng vào để tách các ký tự số ở cuối văn bản bằng hàm SEARCH và hàm RIGHT.

ham-search-excel

Sử dụng hàm =RIGHT (A2;LEN(A2)-MIN (SEARCH ({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}; A2& “0123456789”) )+1), trong đó:

 • LEN(A2)-MIN (SEARCH ({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}; A2& “0123456789”) )+1) dùng để lấy số ký tự cần tách trong hàm RIGHT, trong đó:
  • 1) LEN(A2):  để lấy độ dài của văn bản trong Cells A2
  • 2) MIN (SEARCH ({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}; A2& “0123456789”) )+1): để tìm vị trí của ký tự là số xuất hiện đầu tiên trong văn bản.
  • 👉 Như vậy đem 1) – 2) sẽ được số ký tự cần tách trong hàm RIGHT.

OK! Qua các ví dụ về cách sử dụng hàm SEARCH, mình và các bạn vừa tìm hiểu thêm một hàm hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu trong Excel. Hy vọng với những gì mà mình đã chia sẻ sẽ giúp các bạn giải quyết được vấn đề đang gặp phải.

Nếu có thắc mắc hoặc có trao đổi thêm về hàm SEARCH bạn có thể để lại 1 bình luận để chúng ta cùng trao đổi thêm nhé.

Chúc các bạn thành công!

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here