Cách sử dụng phép tính cộng trừ nhân chia lũy thừa trong Microsoft Excel

Microsoft Excel hỗ trợ rất nhiều loại hàm và công thức khác nhau từ đơn giản cho đến phức tạp. Trong đó, Excel cũng hỗ trợ sẵn các phép tính cơ bản như cộng trừ nhân chia và lũy thừa cho phép chúng ta thực hiện nhanh các phép toán đơn hoặc kết hợp ngay trên bảng tính mà không cần đến ứng dụng máy tính riêng.

Trong Excel, mỗi Cells sẽ đại diện cho một giá trị mà nó chứa trong đó. Khi thực hiện một phép tính thì chỉ cần trỏ đến vị trí của Cells cần lấy giá thực hiện phép toán là Excel sẽ tự động lấy giá trị trong Cells đó để thực hiện. Ví dụ khi bạn muốn lấy kết quả có vị trí là cột Ahàng 2 thì sử dụng =A2 thì kết quả trả về sẽ là giá trị của ô A2.

cong-tru-nhan-chia-luy-thua-microsoft-excel

Trước khi viết một hàm hay một công thức cho 1 Cells thì luôn bắt đầu bằng dấu “=”.

Diễn giải các ký hiệu được sử dụng bên trong bài:

{[Cells 1] …[Cells n] là vị trí Cells

+ :toán tử phép tính cộng.

:toán tử phép tính trừ.

* :toán tử phép tính nhân.

/ :toán tử phép tính chia.

^ :toán tử phép tính lũy thừa.

1. Cách thực hiện một phép cộng trong Excel

Công thức: = [Cells 1] + [Cells 2] + [Cells 3] + … + [Cells n]

➤ Sử dụng dấu “+” để cộng giá trị các Cells lại với nhau.

➤ Chỉ thực hiện phép cộng được với các Cells định dạng là số.

➤ Có thể cộng giá trị của nhiều Cells với nhau.

➤ Double click vào Cell để chỉnh sửa hoặc có thể chỉnh sửa trên ô Insert Function.

cong-tru-nhan-chia-luy-thua-microsoft-excel

2.  Cách thực hiện phép trừ trong Excel

Công thức: = [Cells 1] – [Cells 2] – [Cells 3] – … – [Cells n]

➤ Sử dụng dấu “” để trừ giá trị các Cells với nhau.

➤ Chỉ thực hiện phép trừ được với các Cells định dạng là số.

➤ Có thể trừ giá trị của nhiều Cells với nhau.

cong-tru-nhan-chia-luy-thua-microsoft-excel

3. Cách thực hiện phép nhân trong Excel

Công thức: = [Cells 1] * [Cells 2] * [Cells 3] * … * [Cells n]

➤ Sử dụng dấu “*” để nhân giá trị các Cells lại với nhau.

➤ Chỉ thực hiện phép nhân với các Cells định dạng là số.

➤ Có thể nhân giá trị của nhiều Cell với nhau.

cong-tru-nhan-chia-luy-thua-microsoft-excel

4. Cách thực hiện phép chia trong Excel

Công thức: = [Cells 1] / [Cells 2] 

➤ Sử dụng “/” nếu bạn muốn chia các Cell với nhau

➤ Chỉ thực hiện phép chia với các Cells định dạng là số.

➤ Có thể chia giá trị của nhiều Cells với nhau.

cong-tru-nhan-chia-luy-thua-microsoft-excel

5. Cách thực hiện lũy thừa trong Excel

Công thức: = [Cells n] ^ số 

➤ Sử dụng “^ ” nếu bạn muốn lũy thừa số.

➤ Chỉ thực hiện lũy thừa với các Cells định dạng là số.

cong-tru-nhan-chia-luy-thua-microsoft-excel

6. Kết hợp các phép tính trong Excel

Trong 1 Cells bạn có thể kết hợp nhiều phép tính lại với nhau và vẫn tuân theo quy luật trong ngoặc trước, nhân chia trước cộng trừ sau.

cong-tru-nhan-chia-luy-thua-microsoft-excel

OK! Trên đây là các phép toàn căn bản trong Excel mà bạn nên biết để vận dụng vào các hàm và công thức phức tạp hơn.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here