Tổng hợp các cách thêm số 0 vào trước chuỗi trong Microsoft Excel

Nếu bạn đang sử dụng Excel không chỉ để nhập số, mà còn nhập các dữ liệu như mã số thuế, số điện thoại, mã nhân viên… Bạn có thể cần nhập và giữ số 0 đứng đầu trong ô. Tuy nhiên, nếu bạn thử nhập số như “0123” vào một ô, Excel sẽ tự động cắt ngay mã đó thành “123”.

Thông thường, khi nhập số 0 vào trước các số thì Excel sẽ tự nhận diện bạn đang nhập số và tự động xóa số 0 đó ngay sau khi bạn nhập xong. Sở dĩ như vậy là vì nếu một số > 0, thì số 0 đứng trước sẽ không mang ý nghĩa gì cả.

Các cách thêm số 0 vào trước chuỗi trong Microsoft Excel

Để bạn có thể nhập được số 0 vào trước các số thì bạn có thể áp dụng một trong các cách sau đây:

Cách 1: Sử dụng định dạng Format Text

Cách đơn giản nhất là bạn nhập thêm dấu ‘ (dấu nháy) vào trước, sau đó nhập số 0 như bình thường.

nhap-so-0-vao-truoc-trong-excel

Hoặc một cách khác là ở ngay hàng hoặc cột dữ liệu bạn muốn nhập số 0 vào trước thì có thể chuyển về định dạng Text.

nhap-so-0-vao-truoc-trong-excel

Để xóa cảnh báo cảnh báo lỗi ở các dữ liệu thêm ‘ (dấu nháy) , bạn có thể chọn vào ký hiệu cảnh báo  và chọn Ignore Error thì cảnh báo lỗi sẽ bị ẩn đi.

nhap-so-0-vao-truoc-trong-excel

Cách 2: Sử dụng định dạng tùy chỉnh – Custom Format để tự động thêm số 0 vào trước.

Với định dạng tùy chình, bạn có thể định dạng để Excel tự động thêm số 0 vào trước theo số con số được định sẵn trong định dạng.

Ví dụ: Sử dụng định dạng tùy chỉnh để tạo định dạng 0000 và chuyển đổi các con số của cột Mẫu sang cột Kết quả theo định dạng vừa tạo.

nhap-so-0-vao-truoc-trong-excel

👉Để mở cửa sổ tạo định dạng tùy chỉnh, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl +1. Sau đó tạo đinh dạng 0000, chọn OK để áp dụng định dạng vừa tạo.

nhap-so-0-vao-truoc-trong-excel

Kết quả: Với định dạng 0000, tức là Excel sẽ tự động thêm n con số 0 vào trước để đủ số con số như định dạng. Trường hợp, giá trị có số con số lớn hơn hoặc bằng số con số được định dạng thì giá trị được giữ nguyên.

nhap-so-0-vao-truoc-trong-excel

Cách 3: Sử dụng hàm TEXT

Diễn giải: Hàm Text là hàm chuyển đổi một giá trị thành văn bản theo định dạng hiển thị được chỉ định.

Cú pháp hàm TEXT:

=TEXT(value, format_text)

Trong đó:

  • value: Giá trị bạn muốn định dạng hiển thị.
  • format_text: định dạng muốn hiển thị.

Ví dụ: Sử dụng hàm TEXT để thêm số 0 vào trước các con số trong cột Mẫu.

nhap-so-0-vao-truoc-trong-excel

👉Như vậy, khi sử dụng hàm TEXT thì kết quả cũng tương tự khi sử dụng định dạng tùy chỉnh như trong cách 2. Tuy nhiên, hàm TEXT sẽ chuyển đổi số thành văn bản nên các hàm tính toán số học sẽ không thực hiện được trên kết quả này.

Cách 4: Sử dụng hàm RIGHT

Nếu sử dụng hàm Right thì có vẻ hơi phức tạp vì hàm Right là hàm tách chuỗi theo số ký tự chỉ định từ bên phải qua. Vậy nên đối với các chuỗi không cố định ký tự thì nếu không cẩn thận kết quả sẽ bị sai.

Tuy vậy, nếu các bạn để ý thì các cách trên được sử dụng cho các giá trị là số. Còn đối với các giá trị là văn bản thì các cách trên không áp dụng được, ngoại trừ gõ trực tiếp hoặc thêm dấu ‘ (dấu nháy) vào trước.

Ví dụ: nếu bạn cần thêm số 0 vào trước chuỗi “A1″ thì có thể nhập thẳng vào Cells giá trị là “0A1″ hoặc bạn có thể sử dụng hàm Right để tách chuỗi như hình ví dụ sau đây.

nhap-so-0-vao-truoc-trong-excel

👉Trong ví dụ ở hình trên, trước khi tách chuỗi bằng hàm RIGHT mình sẽ thực hiện một phép gộp chuỗi và sau đó hàm RIGHT sẽ tách 6 ký tự tính từ phải qua. Như vậy, nếu giá trị nào có số ký tự <6 thì sẽ được giữ lại số 0 sau khi tách.

OK! Qua 4 cách để thêm số 0 vào trước chuỗi trong Excel, mình hy vọng sẽ giúp cho các bạn giải quyết được các vấn đề đang gặp phải.

Chúc các bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here