Biến Laptop trở thành điểm phát Wifi trên Windows 10/7

Cần Wifi để kết nối cho các thiết bị Smartphone, Laptop, Tablet nhưng lại không có bộ phát Wifi ngay lúc đó thì các bạn có thể sử dụng ngay Laptop để phát Wifi. Trong bài hướng dẫn này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10/7.

1. Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10

Trên Windows 10 đã tích hợp sẵn tính năng Mobile Hotspot, sau đây là cách kích hoạt và sử dụng

Đầu tiên, nhấn tổ hợp phím [Windows Key + I] để vào bảng Settings của Windows. Sau đó, vào Network & Internet.

Tiếp theo, sau khi cho phép Mobile hotspot thì Windows sẽ tạo ra Network nameNetwork passwok. Bạn có thể chỉnh sửa 2 thông số này bằng cách vào Edit hoặc sử dụng luôn cũng được.

Vào Edit để chỉnh sửa Network name và Network password. Nhấn Save để lưu lại cài đặt.

Theo dõi các thiết bị kết nối thông qua Mobile Hotspot.

2. Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7

Trên Windows 7 không có tích hợp sẵn tính năng Mobile Hotspot, nên để phát Wifi trên Laptop Windows 7 bạn cần cấu hình theo các bước sau.

Bước 1: Khởi chạy cmd.exe ở chế độ “Run as Administrator”

Bước 2: Trong cmd.exe, nhập vào đoạn lệnh: netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=rik key=@#$%!!!!

Trong đoạn lênh trên:

  • ssid=rik: rik là tên wifi, có thể thay đổi bằng tên bất kỳ.
  • key=@#$%!!!!@#$%!!!! là mật khẩu, có thể thay đổi bất kỳ.

Sau khi chạy đoạn lệnh trên, trong Network Connection (Control Panel\Network and Internet\Network Connections) sẽ có thêm một Network Device có tên là “Wireless Network Connection 2”.

Bước 3: Chia sẻ mạng từ mạng Local Area Connection hoặc Wireless Network Connection, ở đây mình dùng mạng Local Area Connection.

Chuột phải vào Icon Local Area Connection (1) và cấu hình như (2), (3)

Sau khi chia sẻ mạng thành công, Icon Local Area Connection được như sau.

Bước 4: Quay trở lại cmd.exe, thêm vào đoạn lệnh: netsh wlan start hostednetwork

Đoạn lệnh này sẽ khởi chạy Network Device bạn vừa khơi tạo.

Để kiểm tra Network Device đã khởi chạy chưa, bạn Click vào Icon mạng để xem kết quả. Như hình thì Wifi có tên là “rik” mình vừa khỏi tạo đã thành công và các thiết bị khác có thể kết nối vào mạng.

Bước 5: Để thuận tiện trong việc khởi chạy Hotspot, bạn có thể tạo các Shortcut ngoài Destop như sau.

Tạo Shortcut để khởi chạy Hotspot: netsh wlan start hostednetwork

Tạo Shortcut để ngừng Hotspot: netsh wlan stop hostednetwork

Như vậy sau mỗi lần khởi động máy bạn có thể khởi chạy Hotspot từ Shortcut.

Lưu ý: khởi chạy ở chế độ Run as administrator.

**Để hủy bỏ Hotspot vừa tạo, bạn vào cmd.exe ( Run as administrator) và chạy đoạn lệnh: netsh wlan set hostednetwork mode=disallow ssid=rik key=@#$%!!!!

**Để kiểm tra lại thông tin Hotspot vừa tạo, bạn vào cmd.exe( Run as administrator) và chạy đoạn lệnh: netsh wlan show hostednetwork

Hoặc bạn có thể sử dụng các phần mềm miễn phí sau: MyPublicWiFiMHotspot ,Maryfi ,Connectify 

Chúc các bạn thực hiện thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here