Chỉnh sửa định dạng hiển thị thời gian trên Windows cho phép đặt lại cách hiển thị thời gian, ngày tháng năm theo định dạng tùy chỉnh.

Hơn nữa, nếu làm việc với Excel có sử dụng đến thời gian thì Windows sẽ sử dụng định dạng của thời gian để làm định dạng mặc định, bạn không cần phải định dạng lại trong Excel.

Cách chỉnh định dạng hiển thị thời gian trên Windows

Mặc định, định dạng thời gian sẽ theo khu vực bạn chọn khi cài Windows. Tuy nhiên nếu muốn thay đổi thì các bạn thực hiện theo các bước bên dưới.
Hình ảnh 1: Định dạng thời gian WindowsCó nhiều cách để bạn vào chỉnh sửa lại định dạng thời gian nhưng vào Control Panel > Region là nhanh nhất. Hình ảnh 2: Định dạng thời gian Windows

Sau khi chọn Region trong Control Panel, thì tại của sổ này bạn sẽ biết hiện tại máy tính đang sử dụng định dạng của khu vực nào. Hình ảnh 3: Định dạng thời gian Windows

Chọn lại định dạng Short date; Long date; Short time; Long time; First day of week theo ý của bạn.

Trong đó:

  • M: định dạng là tháng (1-> 12).
  • MM: định dạng là tháng (01-> 12).
  • d: định dạng là ngày của tháng (1-> 31).
  • dd: định dạng là ngày của tháng (01-> 31).
  • yyyy: định dạng là năm.
  • h: định dạng theo 12 giờ, H định dạng 24 giờ.
  • mm: định dạng là phút (01->59).
  • ss: định dạng là giây.
  • tt: định dạng sáng hoặc tối theo 12 giờ (SA/ CH).

Hoặc chuyển về sử dụng theo định dạng thời gian Việt Nam. Nếu muốn chỉnh lại định dạng theo dạng khác thì vào Additional settings…

Hình ảnh 4: Định dạng thời gian WindowsTab Time, chỉnh sửa định dạng theo các định dạng thời gian: h , H, m, ss, tt.
Hình ảnh 5: Định dạng thời gian WindowsTab Date, chỉnh sửa định dạng ngày/ tháng/ năm theo các định dạng: dd, MM, yyyy
Hình ảnh 6: Định dạng thời gian Windows

Sau khi lưu chỉnh sửa, thì sau khoảng 1 phút định dạng mới được cập nhật hiển thị.


OK! Chỉ vài bước đơn giản trên để chỉnh lại định dạng thời gian nhưng sẽ tiết kiệm thời gian cho bạn rất nhiều đó.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here