Kiểm tra sử dụng Pin trên Laptop chạy Windows bằng CMD

Trong các bộ phận của Laptop, có lẽ Pin là bộ phận được mỗi chúng ta quan tâm nhất. Vì sử dụng lâu ngày thì ít nhiều Pin sẽ chai, giảm hiệu suất sử dụng và hầu hết Pin được sản xuất với số lần nạp xả có giới hạn. Vậy làm sao để biết được tình trạng của những thông số này, thì bạn có thể tham khảo các bước dưới đây.

Cách kiểm tra Pin trên Laptop Windows bằng lệnh CMD

Bước 1 Mở Command PromptRun as Administrator

Bước 2 Trong Command Prompt, nhập và chạy dòng lệnh bên dưới

powercfg /batteryreport /output "C:\ kiemtraPin.html"

Bước 3 Vào thư mục C và mở file kiemtraPin.html

Bước 4 Đọc và phân tích các thông số lịch sử sử dụng Pin.

Các thông số trong Report:

  • Design Capacity: dung lượng Pin thiết kế.
  • Full Charger Capacity: dung lượng Pin sạc đầy.
  • Cycle Count: số lần nạp xả.
  • Usage History: tất cả lịch sử sử dụng Pin.
  • Battery Capacity History: lịch sử dung lượng Pin.
  • Battery Life Estimates: ước tính tuổi thọ pin.

Như vậy, với một dòng lệnh CMD đơn giản là bạn đã có thể kiểm tra được tình trạng các thông số Pin trên Laptop của mình rồi.

Chúc các bạn vui!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here